Yûnus Suresi 34. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali

Okuyucularımızın geniş kapsamlı konulara kolayca erişebilmesi ve faydalanabilmesi düşüncesiyle kapsamlı araştırmalar oluşturduk. Yûnus Suresi 34. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali makalesini okurken altı çizilen ipuçlarını okumayı ihmal etmeyin. Gelecekte ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla web sitemize erişebilmek için bu siteyi favori listenize ekleyebilirsiniz.

Kur’an ile İlgili Bazı Ayetler

Yûnus Suresi 34. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-13

 • Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur’ân’ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir.(HAC/54)
 • O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
 • Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.(NECM/9-10)
 • Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)
 • Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.”(İSRA/88)
 • Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42)
 • Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır (HUD/1)
 • Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O’dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN’AM/97)
 • De ki: “O’nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azab göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter”. Bak, âyetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar. (EN’AM/65)
 • İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN’AM/126)
 • Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. (İSRA/82)
 • Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur’ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir. (A’RAF/203)
 • Bu (Kur’an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir. (CASİYE/20)
 • Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89)
 • Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah’ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. (ZÜMMER/23)

Kur’an Okurken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Kurallar

Yûnus Suresi 34. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-14

 • Kur’ân okumaya başlamadan önce derlenip toparlanmalı. Kur’ân okuyan kimse Kâinatın Sahibinin yüce kelâmını okuduğunu, Ona yalvarıp yakardığını, Ona dua ve niyazda bulunduğunu, Onunla konuştuğunun bilincinde olduğunu hatırlamalı.
 • Kur’ân’ı açık açık, tane tane, harflerin çıkış yerine ve tecvid k‡idelerine uyarak, aceleye getirmeden okumaktır.
 • Kur’ân okurken bir rahmet âyeti geldiği zaman Allah’ın rahmetine el açmalı; azap âyeti geçince de Allah’a sığınmalı.

Kur’an ile İlgili Bazı Hadisler

 • “İçinde Kur’an’dan bir şey olmayan kişi harap eve benzer.” Sünen-i Tirmizi; 5/177
 • “Kim Kur’an’dan bir ayet dinlerse, dinlediği ayet onun için(dünyada ve ahirette) nur olur.” Darimi:2/444
 • “Sözlerin en hayırlısı Allahın kitabı Kur’an’dır.” Buhari:6/327, Müslim:3
 • “Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç giydirilir.”Taberani, Evsat

Kuran-ı Kerim ile İlgili Kısa Bilgiler

 • Kuran-ı Kerimi insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlatmayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan gerektiğinde yorumlayan eserlere tefsir denir
 • Kuran-ı Kerimin kalbi olarak zikredilen sure yasin suresidir
 • Kuran-ı Kerimdeki en uzun sure bakara suresidir
 • Kuran-ı Kerimin mücadele suresinin her ayetinde ALLAH kelimesi vardır
 • Kuran-ı Kerim Hz Osman zamanında çoğaltılıp dağıtıldı

Bazı Dini Terimler

 • Caiz: Dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir.
 • Rekat: Namazın bölümlerinden her biri demektir. Şöyle ki: bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa o namaz iki rekatlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa, o namaz üç veya dört rekatlı olur.
 • Secde: Namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını , Yüce Allah’a saygı için yere koymaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye “secdeteyn” denir. “Sücud” sözü de secde etmek ve secdeler manasına gelir.

Yûnus Suresi 34. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali‘ni okuyan diğer ziyaretçilerimiz, bununla birlikte alt kısımdaki Kuran-ı Kerim ayetlerini’de ziyaret etti: