Yâsîn Suresi 78. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle

Siz okuyucularımızın düzenli sayfalara zahmet çekmeden göz atabilmesi ve inceleyebilmesi için uzun süren araştırmalar oluşturduk. Yâsîn Suresi 78. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle bilgilerini gözden geçirirken önemi vurgulanan tavsiyeleri gözden geçirmeyi pas geçmeyin. Tekrar ihtiyacınız olduğunda pratik olarak yazılarımıza erişebilmek için bu siteyi favori listenize ekleyebilirsiniz.

Kur’an ile İlgili Bazı Ayetler

Yâsîn Suresi 78. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle-24

 • (Ey Muhammed!) Onlara de ki: “Kur`ân`ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
 • Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.(YUSUF/2)
 • (Ey Muhammed!) Onlara de ki: “Kur`ân`ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
 • (Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur`ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)
 • Bu Kitap (Kur`ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab`a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.(EN`AM/92)
 • Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. (NUR/34)
 • Hiç şüphe yok ki, Kur`ân`ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. (HİCR/9)
 • (Ey Muhammed!) Biz Kur`ân`ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah`tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)
 • Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır (HUD/1)
 • Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. (YUNUS/57)
 • Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah`ın) yoluna eriştirilmişlerdir. (HAC/24)

Kur’an Okurken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Kurallar

Yâsîn Suresi 78. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle-35

 • Bir âyet dahi olsa Kur`ân okumaya başlarken Eûzü-Besmele söylenmeli.
 • Kur`ân`ı bir kalb ve gönül rahatlığı içinde huşû ile okunmalıdır.
 • Kur`ân okurken bir rahmet âyeti geldiği zaman Allah`ın rahmetine el açmalı; azap âyeti geçince de Allah`a sığınmalı.
 • Kur`ân okurken ciddiyeti bozan davranışlardan uzak durmalı.
 • Kur`ân okumak için mümkünse sâkin bir vakti seçmeli. Yorgun argın bir vaziyette okunan Kur`ân`dan fazla zevk alınmaz.
 • Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken Euzü ve Besmele çekmelidir!

Kur’an ile İlgili Bazı Hadisler

 • “Sözlerin en hayırlısı Allahın kitabı Kur’an’dır.” Buhari:6/327, Müslim:3
 • “Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim.” Buhari:6/336
 • Kendinizi Kur’an’a iyice alıştırınız. (onu daima okuyup müzakere ediniz) Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, o Kur’an insanların kalbinden kaçması(unutulması) devenin yularından kurtulup kaçmasından daha kolaydır. Müslim:2/192

Kuran-ı Kerim ile İlgili Kısa Bilgiler

 • Kuran-ı Kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir
 • Kuran-ı Kerimde birtakım ayetler vardır ki bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptirbu secdeye tilavet secdesi denir ve kuranda 14 defa zikredilmiştir
 • Kuran-ı Kerimdeki en kısa sure kevser suresidir
 • Kuran-ı Kerimde ismi açık olarak geçen tek sahabe hz zeyd (ra) dır
 • Kuran-ı Kerim Hz Osman zamanında çoğaltılıp dağıtıldı
 • Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen muavvizeteyn sureleri felak ve nas surelerinden oluşur

Bazı Dini Terimler

 • Ka`de: Namazda teşehhüd için “Ettehiyyatü Lillahi”yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa, birinci oturuşa “Kade-i Ûlâ=İlk oturuş” ikincisine de “Kade-i Ahire=Son oturuş” denir.
 • Niyet: Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah`a ibadette bulunmayı ve O`na manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.
 • Vacip: Dinimizde yapılması kesinlik derecesinde bir delil ile sabit olmayan ve yine kuvvetli bir delil ile sabit görülen şeydir.

Sitemizde bulunan opsiyonlar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, Sure ve Ayet Türkçe ve Arapça Okunuşları, Anlamları, Meali, İncelemesi, Sohbetleri, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Cüz Tefsirleri, Okunuşları, Mealleri, Türkçe ve Arapça Dinleme Takip Etme Şansı, Resmi Diyanet Sitesi aracılığı ile Hatim-i Şerif indirme…
Yâsîn Suresi 78. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle`ni takip eden diğer ziyaretçilerimiz, bununla birlikte alt taraftaki tefisleri`de ziyaret etti: