Nahl Suresi 90. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali

Değerli okuyucularımızın düzenli konulara en kolay yoldan ulaşabilmesi ve cevap bulabilmesi amacıyla uzun süren araştırmalar oluşturduk. Nahl Suresi 90. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali sayfasını incelerken paylaşılan uyarıları okumayı pas geçmeyin. Gelecekte aradığınızda kolaylıkla yazılarımıza ulaşabilmek için kuran.uzman.org’u favori listenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Kur’an ile İlgili Bazı Ayetler

Nahl Suresi 90. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-39

 • Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.”(İSRA/88)
 • Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. (SECDE/2-3)
 • Bu Kur’ân, Allah’dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. (YUNUS/37)
 • Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
 • Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.(NECM/9-10)
 • Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.(YUSUF/2)
 • (Ey Muhammed!) Onlara de ki: “Kur’ân’ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
 • (Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur’ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)
 • (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. (YASİN/70)
 • Bu (Kur’ân) insanlar için bir açıklama, Allah’dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür. (AL-İ İMRAN/138)
 • Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.”(İSRA/88)
 • Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.(EN’AM/115)
 • (Ey Muhammed!) Biz Kur’ân’ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah’tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)
 • Allah, size Kitab’ı (Kur’ân’ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur’ân’ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN’AM/114)
 • Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. (İSRA/82)
 • Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.(NEML/77)
 • Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah’ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. (ZÜMMER/23)
 • Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah’ın) yoluna eriştirilmişlerdir. (HAC/24)

Kur’an Okurken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Kurallar

Nahl Suresi 90. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-19

 • Kur’ân okurken ciddiyeti bozan davranışlardan uzak durmalı.
 • Kur’ân okuması bittikten sonra Mushaf’ı açık tutmamalı, üzerine bir şey koymamalı, yüksekçe bir yere bırakmalı.
 • Her âyetin hakkını vermeli, yani azap âyetini okurken, korkarak, rahmet âyetlerini heveslenerek, tenzih âyetlerini teşbih ederek okumalıdır!
 • Kur’an-ı Kerimi okumadan önce, bu kelamı söyleyen Allahü Teâlâ’nın büyüklüğünü düşünmelidir!

Kur’an ile İlgili Bazı Hadisler

 • “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz.” Ebu Davut:2/74, Nesai;2/79
 • “Allah(c.c) yeryüzünde azabı hak etmiş olanları azaplandıracağı zaman, Kur’an’ı öğrenmeye çalışan çocukların yüzü suyu hürmetine azap etmekten vazgeçer.” Darimi:2/439
 • “Kim Kur’an’dan bir ayet dinlerse, dinlediği ayet onun için(dünyada ve ahirette) nur olur.” Darimi:2/444
 • “Kur’an’ı çok okuyan hafızlar Cennet ehlinin liderleri, başkanlarıdır.” El İtkan Suyuti:2/332
 • “İçinde Kur’an okunan ev, içindeki aile fertlerine (okyanuslar kadar) genişler. Melekler oraya iner, şeytanlar ise oradan kaçar. O ev hayır ve bereketle dolar. Kuran okunmayan ev, halkına daralır, melekler orayı terk eder, şeytanlar ise oraya musallat olur. O evin hayır ve bereketi kaçar.” Tirmizi:5/18

Kuran-ı Kerim ile İlgili Kısa Bilgiler

 • Kuran-ı Kerimde birtakım ayetler vardır ki bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptirbu secdeye tilavet secdesi denir ve kuranda 14 defa zikredilmiştir
 • Kuran-ı Kerimde ismi açıkça zikredilmiş kadın hz meryemdir
 • Kuran-ı Kerim Hz Osman zamanında çoğaltılıp dağıtıldı

Bazı Dini Terimler

 • Helal: Dinde caiz görülen her şeydir. Yapılmasından ve kullanmasından dolayı ayıplama gerekmez.
 • Niyet: Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah’a ibadette bulunmayı ve O’na manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.
 • Sünnet-i Gayri Müekkede : Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ibadet maksadıyla bazen yapmış olduğu şeylerdir. Yatsı ve İkindi Namazlarının sünnetleri gibi.

Nahl Suresi 90. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali‘ni takip eden diğer ziyaretçilerimiz, bununla birlikte aşağıdaki Kuran-ı Kerim ayetlerini’de okudu: