Hucurât Suresi 10. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali

Sizlerin güncel sayfalara zorluk çekmeden göz atabilmesi ve inceleyebilmesi amacıyla kapsamlı derlemeler gerçekleştirdik. Hucurât Suresi 10. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali makalesini okurken önemi vurgulanan diğer yazıları incelemeyi pas geçmeyin. Tekrar ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla makalelerimize ulaşabilmek için web sitemizi tarayıcınızın favorilerine eklemenizi tavsiye ederiz.

Kur’an ile İlgili Bazı Ayetler

Hucurât Suresi 10. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-35

 • Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti (NECM/5)
 • Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
 • Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.(NECM/9-10)
 • Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.(YUSUF/2)
 • De ki: “Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?”. De ki: “Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur’ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah’la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?” De ki: “Ben buna şahitlik etmem”. “O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım”de. (EN’AM/19)
 • Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)
 • Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. (KEHF/2)
 • (Ey Muhammed!) Onlara de ki: “Kur’ân’ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
 • Hayır, hayır, O kur’ân kuşkusuz bir öğüttür.
 • De ki: “Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?”. De ki: “Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur’ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah’la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?” De ki: “Ben buna şahitlik etmem”. “O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım”de. (EN’AM/19)
 • Ancak Allah’tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.) (TAHA/3)
 • “Onu o (peygamber) uydurdu” mu diyorlar? De ki; “Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah’dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).(YUNUS/38)
 • Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.”(İSRA/88)
 • Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.(EN’AM/115)
 • Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. (NUR/18)
 • İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN’AM/126)
 • (Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur’ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)

Kur’an Okurken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Kurallar

Hucurât Suresi 10. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-32

 • Kur’ân-ı Kerîm yüzünden okunacaksa abdestli olmalı, ezbere okumak için abdest şart değil.
 • Kur’ân’ı bir kalb ve gönül rahatlığı içinde huşû ile okunmalıdır.
 • Kur’ân’ı açık açık, tane tane, harflerin çıkış yerine ve tecvid k‡idelerine uyarak, aceleye getirmeden okumaktır.
 • Okumayı kesmek veya tamamlamak gerektiğinde Cenâb-ı Hakkın yüce kelâmını tasdik anlamında “Sadakallâhü’l-azîm (Yüce Allah doğru söyledi)” denmeli.
 • Her âyetin hakkını vermeli, yani azap âyetini okurken, korkarak, rahmet âyetlerini heveslenerek, tenzih âyetlerini teşbih ederek okumalıdır!
 • Kur’an-ı Kerimi okumadan önce, bu kelamı söyleyen Allahü Teâlâ’nın büyüklüğünü düşünmelidir!

Kur’an ile İlgili Bazı Hadisler

 • “Kur’an, Allah’a gökler, yerler ve onlarda bulunanlardan daha sevimlidir.” Darimi:2/441
 • “Kur’an’ın okunduğu evin hayır ve bereketi artar, Kur’an’ın okunmadığı evin hayır ve bereketi azalır.” El İtkan-Suyuti:2/331
 • “Kim Allah’ın kitabından bir ayet öğrenirse, kıyamet günü öğrendiği bu ayet onu gülerek karşılar.” Buhari:6/327, Müslim:2/194
 • “İçinde Kur’an okunan ev, içindeki aile fertlerine (okyanuslar kadar) genişler. Melekler oraya iner, şeytanlar ise oradan kaçar. O ev hayır ve bereketle dolar. Kuran okunmayan ev, halkına daralır, melekler orayı terk eder, şeytanlar ise oraya musallat olur. O evin hayır ve bereketi kaçar.” Tirmizi:5/18
 • “Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim.” Buhari:6/336

Kuran-ı Kerim ile İlgili Kısa Bilgiler

 • Kuran-ı Kerimi insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlatmayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan gerektiğinde yorumlayan eserlere tefsir denir
 • Kuran-ı Kerimde ismi açık olarak geçen tek sahabe hz zeyd (ra) dır
 • Kuran-ı Kerimde ismi açıkça zikredilmiş kadın hz meryemdir
 • Peygamber efendimiz (sav) bildirdiğine göre ihlas suresini okumak Kuran-ı Kerimin üçte birini okumaya bedeldir

Bazı Dini Terimler

 • Helal: Dinde caiz görülen her şeydir. Yapılmasından ve kullanmasından dolayı ayıplama gerekmez.
 • Mübah: Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. ne yapılmasında ne de yapılmamasında günah vardır. Helal bir yiyeceği yiyip yememek gibi.
 • Taharet: Lûgat manası temizlik demektir. Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya abestsizlik denilen şerî bir engelin kalkması halidir.

Hucurât Suresi 10. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali‘ni takip eden diğer ziyaretçilerimiz, aynı zamanda alt taraftaki ayetleri’de ziyaret etti: