Hac Suresi 17. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali

Değerli ziyaretçilerimizin güncel verilere kolayca erişebilmesi ve anlayabilmesi düşüncesiyle uzun süren çalışmalar oluşturduk. Hac Suresi 17. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali sayfasını gözden geçirirken bilgi verilen tavsiyeleri incelemeyi atlamayın. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda kolayca web sitemize gelebilmek için bu siteyi tarayıcınızın favorilerine ekleyebilirsiniz.

Kur’an ile İlgili Bazı Ayetler

Hac Suresi 17. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-32

 • Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur’ân’ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir.(HAC/54)
 • Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. (SECDE/2-3)
 • O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
 • Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.(ZUMER/1)
 • Bu, Arapça bir Kur’an olarak, âyetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır. (FUSSİLET/3)
 • Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)
 • Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)
 • (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. (YASİN/70)
 • Hayır, hayır, O kur’ân kuşkusuz bir öğüttür.
 • Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.(EN’AM/115)
 • Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. (NUR/18)
 • Allah, size Kitab’ı (Kur’ân’ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur’ân’ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN’AM/114)
 • Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O’dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN’AM/97)
 • Artık Allah’a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur’ân’a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (TEGABÜN/8)
 • Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. (İSRA/82)
 • Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.(NEML/77)
 • Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur’ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir. (A’RAF/203)

Kur’an Okurken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Kurallar

Hac Suresi 17. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali-29

 • Bir âyet dahi olsa Kur’ân okumaya başlarken Eûzü-Besmele söylenmeli.
 • Kur’ân okurken geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin başından geçenlerden ibret almalıdır.
 • Kur’ân okurken gürültüden uzak bulunmaya çalışmalı. Hiçbir ihtiyaç yokken Kur’ân okumayı kesip konuşmamalı.
 • Her âyetin hakkını vermeli, yani azap âyetini okurken, korkarak, rahmet âyetlerini heveslenerek, tenzih âyetlerini teşbih ederek okumalıdır!
 • Kur’an-ı Kerim’i tecvide uygun ve güzel sesle okumalı, fakat teğanni etmemelidir!

Kur’an ile İlgili Bazı Hadisler

 • “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz.” Ebu Davut:2/74, Nesai;2/79
 • “Kur’an’ı çok okuyan hafızlar Cennet ehlinin liderleri, başkanlarıdır.” El İtkan Suyuti:2/332
 • “Oruç ve Kur’an sahiplerine şefaat ederler.” El İtkan:2/333

Kuran-ı Kerim ile İlgili Kısa Bilgiler

 • Kuran-ı Kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir
 • Kuran-ı Kerimde birtakım ayetler vardır ki bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptirbu secdeye tilavet secdesi denir ve kuranda 14 defa zikredilmiştir
 • Kuran-ı Kerimdeki en uzun sure bakara suresidir
 • Kuran-ı Kerimdeki en kısa sure kevser suresidir
 • Kuran-ı Kerimdeki en uzun ayet bakara suresi 286 ayetidir
 • Kuran-ı Kerimin son inen ayeti maide suresinin 3 ayettir

Bazı Dini Terimler

 • Ka’de: Namazda teşehhüd için “Ettehiyyatü Lillahi”yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa, birinci oturuşa “Kade-i Ûlâ=İlk oturuş” ikincisine de “Kade-i Ahire=Son oturuş” denir.
 • Rekat: Namazın bölümlerinden her biri demektir. Şöyle ki: bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa o namaz iki rekatlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa, o namaz üç veya dört rekatlı olur.
 • Sünnet: Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Farz olmayarak yaptığı işledir. ikiye ayrılır.

Hac Suresi 17. Ayet Tefsiri ve Türkçe Meali‘ni okuyan diğer ziyaretçilerimiz, bununla birlikte alt kısımdaki ayetleri’de ziyaret etti: