Furkân Suresi 74. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle

Siz okuyucularımızın güncel sayfalara zorluk çekmeden göz atabilmesi ve okuyabilmesi düşüncesiyle araştırmalar oluşturduk. Furkân Suresi 74. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle yazısını okurken önemi vurgulanan uyarıları okumayı pas geçmeyin. Bir daha ihtiyaç duyduğunuzda kolayca sitemize girebilmek için web sitemizi favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Kur’an ile İlgili Bazı Ayetler

Furkân Suresi 74. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle-35

 • O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. (HAKKA/41-43)
 • Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42)
 • Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
 • (Ey Muhammed!) Onlara de ki: “Kur`ân`ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
 • Ve işte biz o Kur`ân`ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah`dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.(RA`D/37)
 • Bu Kitap (Kur`ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab`a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.(EN`AM/92)
 • İşte biz onu (Kur`ân`ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16)
 • Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır (HUD/1)
 • Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. (EN`AM/55)
 • Ağızlarıyla Allah`ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. (SAF/8)
 • O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. (LOKMAN/3)
 • Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur`ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir. (A`RAF/203)
 • Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah`ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah`ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. (ZÜMMER/23)
 • Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah`ın) yoluna eriştirilmişlerdir. (HAC/24)

Kur’an Okurken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Kurallar

Furkân Suresi 74. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle-13

 • Kur`ân`ı bir kalb ve gönül rahatlığı içinde huşû ile okunmalıdır.
 • Kur`ân okuması bittikten sonra Mushaf`ı açık tutmamalı, üzerine bir şey koymamalı, yüksekçe bir yere bırakmalı.
 • Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken Euzü ve Besmele çekmelidir!
 • Manasını bilen de, bilmeyen de ağır ağır okumalıdır!

Kur’an ile İlgili Bazı Hadisler

 • “Allah(c.c) yeryüzünde azabı hak etmiş olanları azaplandıracağı zaman, Kur’an’ı öğrenmeye çalışan çocukların yüzü suyu hürmetine azap etmekten vazgeçer.” Darimi:2/439
 • “Şüphesiz Kur’an’ı okuyana bir sevap, onu dinleyene iki sevap vardır.” Darimi:2/444
 • “Kur’an, Allah’a gökler, yerler ve onlarda bulunanlardan daha sevimlidir.” Darimi:2/441
 • “Kur’an’ın okunduğu evin hayır ve bereketi artar, Kur’an’ın okunmadığı evin hayır ve bereketi azalır.” El İtkan-Suyuti:2/331
 • “Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim.” Buhari:6/336

Kuran-ı Kerim ile İlgili Kısa Bilgiler

 • Kuran-ı Kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir
 • Kuran-ı Kerimde birtakım ayetler vardır ki bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptirbu secdeye tilavet secdesi denir ve kuranda 14 defa zikredilmiştir
 • Kuran-ı Kerimdeki en kısa sure kevser suresidir
 • Kuran-ı Kerim Hz Osman zamanında çoğaltılıp dağıtıldı
 • Kuran-ı Kerimin son inen ayeti maide suresinin 3 ayettir

Bazı Dini Terimler

 • Caiz: Dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir.
 • Niyet: Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah`a ibadette bulunmayı ve O`na manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.
 • Teyemmüm: Sözlükte kastetmek anlamına gelir. Şer`i terim olarak ise; su bulunmadığı veya bulunup ta kullanılamadığı takdirde, temiz olan toprağa sürülen ellerle yüzü dirseklere kadar kolları meshetmektir.

kuran.uzman.org’da yer alan opsiyonlar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, Sure ve Ayet Türkçe ve Arapça Okunuşları, Anlamları, Meali, İncelemesi, Sohbetleri, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Cüz Tefsirleri, Okunuşları, Mealleri, Türkçe ve Arapça Dinleme Takip Etme Şansı, Resmi Diyanet Sitesi aracılığı ile Hatim-i Şerif indirme…
Furkân Suresi 74. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle`ni okuyan diğer ziyaretçilerimiz, aynı zamanda alt taraftaki mealleri`de okudu: