Fâtır Suresi 27. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle

Okuyucularımızın geniş çerçeveli konulara zahmet çekmeden erişebilmesi ve yanıt bulabilmesi düşüncesiyle derlemeler oluşturduk. Fâtır Suresi 27. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle makalemizi gözden geçirirken bilgi paylaşılan tavsiyeleri okumayı unutmayın. Gelecekte aradığınızda rahatlıkla sayfalarımıza girebilmek isterseniz kuran.uzman.org’u tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Kur’an ile İlgili Bazı Ayetler

Fâtır Suresi 27. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle-36

 • Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur`ân`ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir.(HAC/54)
 • Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. (SECDE/2-3)
 • “Onu o (peygamber) uydurdu” mu diyorlar? De ki; “Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah`dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).(YUNUS/38)
 • Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42)
 • Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti (NECM/5)
 • Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.(NECM/9-10)
 • Hayır, hayır, O kur`ân kuşkusuz bir öğüttür.
 • Biz, bu Kur`ân`da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. (İSRA/41)
 • “Onu o (peygamber) uydurdu” mu diyorlar? De ki; “Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah`dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).(YUNUS/38)
 • Hiç şüphe yok ki, Kur`ân`ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. (HİCR/9)
 • İşte biz onu (Kur`ân`ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16)
 • Allah, size Kitab`ı (Kur`ân`ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur`ân`ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN`AM/114)
 • Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O`dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN`AM/97)
 • İşte biz böylece sana da emrimizden Kur`ân`ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir? İman nedir? bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. (ŞURA/52)
 • Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. (YUNUS/57)
 • Bu (Kur`an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir. (CASİYE/20)
 • Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89)
 • Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah`ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah`ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. (ZÜMMER/23)
 • (Resulüm!) Kur`ân`ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: “Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.” (KASAS/85)

Kur’an Okurken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Kurallar

Fâtır Suresi 27. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle-33

 • Kur`ân okumaya başlamadan önce derlenip toparlanmalı. Kur`ân okuyan kimse Kâinatın Sahibinin yüce kelâmını okuduğunu, Ona yalvarıp yakardığını, Ona dua ve niyazda bulunduğunu, Onunla konuştuğunun bilincinde olduğunu hatırlamalı.
 • Okumayı kesmek veya tamamlamak gerektiğinde Cenâb-ı Hakkın yüce kelâmını tasdik anlamında “Sadakallâhü`l-azîm (Yüce Allah doğru söyledi)” denmeli.
 • Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken Euzü ve Besmele çekmelidir!

Kur’an ile İlgili Bazı Hadisler

 • “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreteniniz ve öğreneninizdir.” Darimi:2/437
 • “Allah(c.c) yeryüzünde azabı hak etmiş olanları azaplandıracağı zaman, Kur’an’ı öğrenmeye çalışan çocukların yüzü suyu hürmetine azap etmekten vazgeçer.” Darimi:2/439
 • “Kur’an’ı çok okuyan hafızlar Cennet ehlinin liderleri, başkanlarıdır.” El İtkan Suyuti:2/332
 • “Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim.” Buhari:6/336

Kuran-ı Kerim ile İlgili Kısa Bilgiler

 • Kuran-ı Kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir
 • Kuran-ı Kerim Peygamber efendimize (sav) Mekke yakınlarında hira mağarasında 610 yılı ramazan ayında nazil olmaya başladı
 • Kuran-ı Kerimin mücadele suresinin her ayetinde ALLAH kelimesi vardır
 • Kuran-ı Kerimin son inen ayeti maide suresinin 3 ayettir

Bazı Dini Terimler

 • Caiz: Dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir.
 • Niyet: Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah`a ibadette bulunmayı ve O`na manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.
 • Secde: Namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını , Yüce Allah`a saygı için yere koymaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye “secdeteyn” denir. “Sücud” sözü de secde etmek ve secdeler manasına gelir.

Portalımızda bulunan opsiyonlar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, Sure ve Ayet Türkçe ve Arapça Okunuşları, Anlamları, Meali, İncelemesi, Sohbetleri, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Cüz Tefsirleri, Okunuşları, Mealleri, Türkçe ve Arapça Dinleme Takip Etme Şansı, Resmi Diyanet Sitesi aracılığı ile Hatim-i Şerif indirme…
Fâtır Suresi 27. Ayet Tefsiri Meali Türkçe Arapça Okunuşu Dinle`ni okuyan diğer ziyaretçilerimiz, aynı zamanda aşağıdaki mealleri`de okudu: